Bilangan Permohonan Pinjaman Komputer Dan Kenderaan Yang Diluluskan Perbendaharaan Negeri Kelantan
Bilangan Permohonan Pinjaman Komputer dan Kenderaan Yang Diluluskan Perbendaharaan Negeri Kelantan
MYHRMIS MOBILE
splwpk-multilang
splwpk-advanced-search-function
 
 
 
 
 
splwpk-feedback-form

Displaying items by tag: pengurusan akaun

Sabtu, 01 Jun 2013 00:00

Bahagian Pengurusan Akaun

PENGENALAN

Bahagian Akaun diketuai oleh Bendahari Negeri, Gred W54. Bahagian ini terdiri daripada tiga (3) unit utama iaitu

 • Unit Perkhidmatan dan Operasi
 • Unit Akaun
 • Unit Khidmat Perunding SPEKS. 

Unit Bayaran diketuai oleh Penolong Bendahari Negeri, Gred W41. Manakala Unit Akaun dan Unit Khidmat Perunding SPEKS masing-masing diketuai oleh Penolong Akauntan, Gred W36.

Bahagian Akaun menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana berikut :

 1. Menyelenggara Akaun Kerajaan Negeri
 2. Menyedia Penyata Kewangan Tahunan Kerajaan Negeri
 3. Membuat pembayaran Kerajaan Negeri
 4. Membuat pembayaran gaji bulanan pada hari gaji
 5. Mengakaunkan kutipan hasil Kerajaan Negeri
 6. Mengurus aliran wang tunai Kerajaan Negeri
 7. Memberi khidmat nasihat kepada Jabatan Negeri mengenai tatacara perakaunan Kerajaan Negeri
 8. Mengurus dan memantau pelaksanaan SPEKS di seluruh Jabatan Negeri.

FUNGSI BAHAGIAN PENGURUSAN AKAUN

Unit Perkhidmatan dan Operasi

 1. Mengurus bayaran gaji berdasarkan jadual yang ditetapkan
 2. Menyemak dan meluluskan baucar bayaran bagi perbelanjaan yang dibuat oleh jabatan-jabatan negeri
 3. Menguruskan agihan cek-cek bayaran kepada penerima bayaran
 4. Memberi khidmat nasihat kepada semua Jabatan Negeri mengenai tatacara bayaran perbelanjaan dan gaji
 5. Mengurus Kaunter

Unit Akaun

 1. Menyelenggara akaun dan menyediakan Penyata Kewangan Tahunan Kerajaan Negeri
 2. Mengawal selia pewujudan dan penyelenggaraan Akaun Amanah, Akaun Deposit dan Panjar Wang Runcit
 3. Mengurus Aliran Wang Tunai dan Simpanan Pelaburan Al-Mudharabah (F.D.) Kerajaan Negeri
 4. Menyemak dan meluluskan penyata pemungut bagi kutipan hasil yang dibuat oleh semua Jabatan Negeri
 5. Menjalankan auditan bagi mempastikan terimaan hasil/ amanah/deposit oleh PTJ mengikut peraturan yang ditetapkan

Unit Khidmat Perunding SPEKS

 1. Menjalankan naziran ke atas Jabatan / PTJ untuk mempastikan Jabatan / PTJ menyediakan dokumen bayaran dan sokongan yang lengkap serta menyimpan fail bayaran dengan sempurna untuk tujuan auditan / rujukan
 2. Mempastikan semua Jabatan / PTJ mematuhi semua prosedur bayaran dibuat secara on-line dan mempercepatkan perlaksanaan SPEKS secara menyeluruh ke semua Jabatan / PTJ
 3. Mempastikan perbelanjaan yang dibuat oleh Jabatan / PTJ diperakaunkan dengan betul dan tepat
 4. Pastikan laporan perbelanjaan dicetak, disemak dan dibuat pelarasan termasuk Penyata Penyesuaian Vot, Amanah, Hasil & Pembangunan dihantar mengikut jadual
 5. Memberi khidmat nasihat dan bantuan sokongan teknikal bagi menjamin kelancaran perlaksanaan sistem SPEKS dan menjalankan latihan.
Published in Profil
Hakcipta © 2010 - 2024 Perbendaharaan Negeri Kelantan. Kemaskini Terakhir :
Paparan terbaik dengan IE 7.0, Google Chrome 10.0, Safari 4.0, Opera 10.0 atau Mozilla Firefox 3.0 dengan resolusi 1280 x 800
Blok 4, Kompleks Kota Darulnaim, 15503 Kota Bharu. Tel : 09 7481957 Faks : 09 7487113 Email : treasury[at]kelantan[dot]gov[dot]my
Penafian : Perbendaharaan Negeri Kelantan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan di atas penggunaan apa jua maklumat dalam laman web ini.