logo

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
PERBENDAHARAAN NEGERI KELANTAN
BAGI BULAN MAC TAHUN 2024

JANJI Jumlah Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Catatan
Jumlah Peratus Jumlah Peratus
Bahagian Khidmat Pengurusan
1Aduan Awam Akan Diberi Maklumbalas Kepada Pengadu Mengenai Tindakan Yang Diambil Dalam Tempoh 7 Hari Bekerja (Bergantung Kepada Jenis Aduan)---%--%-
2Pengesahan Penerimaan Aduan Awam Dimaklumkan Kepada Pengadu Dalam Tempoh 1 Hari Bekerja Selepas Aduan Diterima---%--%-
3Proses Kelulusan Mengembalikan Wang Cagaran Dan Pulangan Balik Hasil Tidak Lewat Daripada 7 Hari---%--%-
Bahagian Pengurusan Kewangan
4Proses Permohonan Pembiayaan Kenderaan Dan Komputer Tidak Lewat Daripada 30 Hari (Tertakluk Kepada Kuota)---%--%-
5Proses Permohonan Pendahuluan Diri Tidak Lewat Daripada 7 Hari---%--%-
6Proses Penyediaan Bajet Negeri Sebelum Sidang Belanjawan Dewan Undangan Negeri---%--%-
7Proses Pengeluaran Waran Am Dan Waran Peruntukan Tahunan Pada 1 Januari Setiap Tahun---%--%-
8Proses Permohonan Pengecualian Kelulusan Berbelanja Tidak Lewat Daripada 14 Hari---%--%-
Bahagian Pengurusan Perakaunan
9Proses Pengeluaran Cek Bayaran Tidak Lewat Daripada 7 Hari---%--%-
10Proses Pembayaran Gaji Berpandukan Kepada Tarikh-Tarikh Yang Ditetapkan Oleh Perbendaharaan Negeri---%--%-
11Proses Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sebelum 28 Februari Tahun Berikutnya---%--%-

NOTA Pencapaian janji adalah berdasarkan permohonan lengkap diterima