Arkib Maklumbalas

Web Master

Web Master

Isnin, 26 Oktober 2020 09:31

Polisi EKSA

Isnin, 26 Oktober 2020 09:07

Carta Jawatankuasa Induk EKSA

Carta Jawatankuasa Induk EKSA
Perbendaharaan Negeri Kelantan

 1. YB. Dato' Ahmad Robert bin Abd Rahim  Penasihat 
 2. En. Mohammad Yusoff bin Hassan  Pengerusi 
 3. (Kosong) Penyelaras & Fasilitator 
 4. En. Mohd Rosli bin Mohamed Pengerusi JK Audit 
 5. Pn. Norshafini binti Md Saidan  Pengerusi JK Promosi 
 6. Pn. Nurmastura Binti Dato' Yahaya Pengerusi JK Latihan 
 7. Pn. Norazlina binti Zakaria  Ketua Zon Ringgit
 8. En. Encik Mohd Azizan bin Abdul Kadir Ketua Zon Riyal
 9. Pn. Hajah Fauzilah binti Abd Rahman  Ketua Zon Dinar 
 10. En Ahmad Irfan bin Ismail  Penolong Penyelaras 
Ahad, 25 Oktober 2020 16:56

Logo EKSA

Ahad, 25 Oktober 2020 16:46

Visi & Misi EKSA

Isnin, 12 Oktober 2020 14:41

Pengauditan Pembudayaan UMI

Sukacita dimaklumkan bahawa Panel Audit daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan akan mengadakan lawatan pengauditan pembudayaan Ubudiyyah, Masuliyyah dan Itqan (UMI) di Perbendaharaan Negeri Kelantan pada 2 Rabiul Awal 1442 / 19 Oktober 2020. Dipohon kerjasama warga Perbendaharaan Negeri Kelantan bersedia dan memberi perhatian kepada kriteria pengauditan sebagaimana berikut : Klik Di Sini. Slot berkaitan Program UMI boleh dilayari di sini.

Selasa, 29 September 2020 09:45

Program UMI

Nilai teras Kod Etika Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Kelantan terbahagi kepada tiga komponen nilai iaitu :

 • 'Ubudiyyah
  Nilai ini merujuk kepada kedudukan manusia sebagai hamba Allah yang diciptakan semata-mata untuk beribadat kepada-Nya. Ia memberi signifikan dari sudut sifat diri, tujuan hidup dan juga cara menjalani kehidupan yang lahir dari pancaran iman dan aqidah yang jelas.

 • Mas'uliyyah
  Nilai ini merujuk kepada kebertanggungjawaban (akauntabiliti) iaitu segala kerja (tanggungjawab) yang dilakukan di dunia ini akan dipersoalkan oleh Allah di hari pengadilan kelak. Niali ini merupakan satu konsep khilafah (vicegenerence) yang memikul amanah bagi memakmurkan bumi Allah melalui amalan yang berlandaskan syariat.

 • Itqan
  Nilai ini merujuk kepada kualiti kerja yang boleh diterjemahkan sebagai ketekunan, komitmen dan kesungguhan kerja. Nilai ini akan membentuk peribadi yang berakhlak dan bermodal serta modal insan yang cemerlang dalam melaksanakan tugas.

 

Nilai Tatakelakuan

Nilai tatakelakuan 'Ubudiyyah

 • Ikhlas dan Niat Suci
  Mempunyai niat melaksanakan tugas kepada Allah SWT untuk mencari rezeki yang halal dan mengharapkan keredhaan-Nya serta sentiasa berhati mulia dalam melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan manusia dan menghakis sebarang unsur kepentingan diri sebagai asas pengisian amanah
 • Bekerja Sebagai Ibadat
  Sentiasa meyakini bahawa setiap tugas yang dilakukan adalah berupa ibadat dan berusaha untuk mendapatkan keredhaan Allah SWT
 • Pengawasan Allah SWT
  Menyedari bahawa segala gerak kerja yang dilakukan adalah sentiasa berada di bawah pengawasan Allah SWT
 • Balasan dan Ganjaran
  Menginsafi bahawa segala tugas dan amalan yang baik akan dibalas dengan ganjaran manakala perbuatan yang buruk akan mendapat hukuman daripada Allah SWT
 • Mencapai Keredhaan Allah SWT
  Sentiasa meyakini bahawa setiap tugas yang dilakukan adalah untuk mendapatkan keredhaan Allah SWT
 • Bersyukur
  Sentiasa menghargai nikmat dan rahmat Tuhan, gembira dalam melaksanakan tugas, kecenderungan melihat keadaan dengan lebih positif, redha dengan kedudukan dan pangkat, berbelanja dengan berhemah dan menggunakan segala nikmat dan pemberian Tuhan ke arah perkara yang diredhai-Nya

 

Nilai tatakelakuan Mas'uliyyah

 • Amanah
  Sentiasa menyedari hakikat bahawa tugas adalah amanah yang perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin, berusaha menghindar dengan rela hati kepentingan peribadi dari mengatasi kepentingan tugas dan memastikan tiada penyelewengan dalam tugas sama ada dari segi masa, kuasa, sumber wang dan peralatan serta tenaga kerja.
 • Benar
  Sentiasa jujur dalam melaksanakan tanggungjawab, bercakap benar dan menepati janji, cermat dan berhemat dalam membuat keputusan, berasaskan profesionalisme, patuh dan setia dalam melaksanakan tugas dan sentiasa bersedia menerima teguran dan nasihat.
 • Bertanggungjawab
  Sentiasa menerima hakikat akauntabiliti akhir adalah terhadap Tuhan di samping pekerjaan dan majikan, melakukan tugas dengan kesedaran terhadap implikasi baik dan buruk (berwaspada dan jujur), bersedia berkhidmat dan menghulurkan bantuan pada bila-bila masa diperlakukan, tidak mengkhianati kepentingan organisasi/institusi/awam dalam menjalankan tugas dan bersedia menjaga maruah agama, bangsa dan negara.
 • Berdisiplin
  Sentiasa berdisiplin, mematuhi peraturan, memberi keutamaan mengikut kepentingan, mengamalkan cara bekerja yang kemas dan terancang serta menyanjung tinggi masa dan janji.
 • Kepatuhan
  Sentiasa memberi kepatuhan yang tidak berbelah bahagi kepada organisasi selagi ianya tidak bercanggah dengan syariat Islam, Sentiasa menjaga imej serta bekerja dengan penuh rasa bangga sebagai penjawat awam.
 • Berbudi Pekerti Mulia dan Berprasangka Baik
  Sentiasa mengamalkan tatakelakuan yang kaya dengan budi pekerti mulia. Teguh dengan amalan nilai-nilai murni dan tidak mementingkan diri sendiri serta sentiasa berpransangka baik dalam hubungan sesama individu semasa menjalankan tugas dan hidup bermasyarakat.

 

Nilai tatakelakuan Itqan

 • Mahir
  Sentiasa menunjukkan kemahiran, kecekapan serta kepandaian dalam melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan.
 • Tekun
  Sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kesempurnaan dalam tugas dan hidup, mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman untuk membaiki taraf hidup dan berusaha gigih bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti dalam perkhidmatan
 • Komitmen
  Sentiasa menunjukkan sikap melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanak=hkan dengan penuh minat, perhatian, bertenaga, memberi sokongan serta keazaman/iltizam yang tinggi.
 • Cepat, Tepat dan Berkualiti
  Sentiasa bersedia menjalankan sesuatu tugas yang diberikan itu dengan serta merta dan dapat menghasilkan output yang bermutu tinggi serta menepati kehendak stakeholders dan pelanggan
 • Kreatif
  Sentiasa berusaha melalui pelbagai cara dan kaedah yang sesuai dalam bentuk yang mudah dan praktikal untuk menghasilkan kerja dan tugas yang lebih berkualiti.
 • Inovatif
  Sentiasa bersedia melahirkan pemikiran yang psitif dan terbuka serta bersedia menerima sebarang perubahan dan berusaha menguasainya melalui kaedah dan strategi yang berkesan untuk memberi perkhidmatan yang cemerlang
 • Bekerjasama dan Bermuafakat
  Sentiasa mengamalkan sikap tolong menolong, permuafakatan, bersikap sukarela menyertai aktiviti-aktiviti organisasi dan bekerja sebagai satu pasukan yang mantap bagi melahirkan suasana harmoni dan keseronokan bekerja. Sentiasa mengamalkan slogan "muafakat membawa berkat"
 • Berbudi Bahasa dan Berperibadi Mulia
  Sentiasa mengamalkan tuturkata, kelakuan, sopan santun, tatatertib, akal, kebijaksanaan dan perbuatan kebajikan yang tercantum dalam kata-kata akhlak mulia dan merangkumi konsep nilai budi bahasa dan sentiasa memberi layanan dan perkhidmatan yang mesra, sopan dan ramah kepada pelanggan serta mengamalkan pergaulan yang akrab dan mesra sesama warga kerja dan masyarakat.
 • Bijaksana
  Sentiasa berusaha melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara bijaksana berpandukan ilmu, kemahisan dan tahap profesionalisme yang tinggi dengan pertimbangan yang teliti berasaskan fakta tertentu dengan mengambil kira kepentingan organisasi, perkhidmatan dan negara.
 • Telus
  Mewujudkan prosedur kerja dan melaksanakan tindakan yang telus, lengkap serta menyelesaikan kerja mengikut masa yang ditetapkan. Berusaha memaklumkan maklumat, tindakan dan keputusan yang telah diambil kepada pihak yang berhak selagi ianya tidak bercanggah dengan undang=undang, peraturan-peraturan dan arahan pentadbiran
 • Adil
  Sentiasa berusaha membuat pertimbangan yang saksama semasa membuat keputusan dalam setiap tindakan berasaskan undang-undang, peraturan-peratuan, arahan pentadbiran, keutamaan dan fakta yang lengkap dan tepat.

Muat Turun Manual Program UMI Perbendaharaan Negeri Kelantan

Ahad, 30 Ogos 2020 14:43

Kursus Awareness COA

Satu Kursus Awareness Bil 2/2020 - Chart Of Account (COA) telah diadakan pada 06-07 Muharram 1442H bersamaa 25-26 Ogos 2020 bertempat di Bilik Gerakan Negeri, Kompleks Kota Darulnaim

kursus
kursus
kursus

[ Lihat Album Kursus Awareness ]

Satu Mesyuarat Pre Exit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri bagi tahun 2019 telah diadakan pada 10 Zulkaedah 1441H bersamaa 02 Julai 2020 bertempat di Bilik Mesyuarat Utama Perbendaharaan Negeri Kelantan

pre exit
pre exit
pre exit

[ Lihat Album Mesyuarat Pre Exit ]

Rabu, 10 Jun 2020 08:34

Lawatan Penanda Aras EKSA

Perbendaharaan Negeri Kelantan telah mengadakan satu lawatan penanda aras Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) ke Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan (JAHEAIK) pada hari Selasa, 22 Rejab 1441H bersamaan 17 Mac 2020 bagi melihat pelaksanaan EKSA di JAHEAIK.

Lawatan ini telah dianjurkan oleh Jawatankuasa Latihan EKSA Perbendaharaan Negeri Kelantan. Seramai 29 orang peserta yang terdiri daripada ahli-ahli Jawatankuasa Induk, Jawatankuasa Audit Dalam, Jawatankuasa Promosi dan Jawatankuasa Latihan serta beberapa ahli daripada setiap zon iaitu Zon Ringgit, Zon Riyal dan Zon Dinar.

Objektif lawatan ini adalah untuk memberi pendedahan serta pemahaman yang lebih meluas kepada ahli-ahli jawatankuasa serta warga Perbendaharaan Negeri Kelantan mengenai EKSA. 

lawatan eksa
lawatan eksa
lawatan eksa

[ Lihat Album Lawatan EKSA ]

Mesyuarat Persediaan Pelaksanaan Go-Live iSPEKS bersama Jabatan Akauntan Negara Malaysia telah diadakan pada 03 Rejab 1441H bersamaan 27 Februari 2020 di Bilik Mesyuarat Utama Perbendaharaan Negeri Kelantan.

mesyuarat go-live ispeks
mesyuarat go-live ispeks
mesyuarat go-live ispeks

[ Lihat Album MEsyuarat Persediaan Go-Live iSPEKS ]

Halaman 1 dari 31
Hakcipta © 2010 - 2020 Perbendaharaan Negeri Kelantan
Paparan terbaik dengan IE 7.0, Google Chrome 10.0, Safari 4.0, Opera 10.0 atau Mozilla Firefox 3.0 dengan resolusi 1280 x 800
Blok 4, Kompleks Kota Darulnaim, 15503 Kota Bharu. Tel : 09 7481957 Faks : 09 7487113 Email : treasury[at]kelantan[dot]gov[dot]my
Kemaskini Terakhir :